Parkering

Der er 2 timers gratis parkering i centrum. Du skal bruge en P-app til at registrere dig eller benytte en P-automat. Der er en p-automat i Grønnegade ca. 20 m. fra fra vores dør.

Læs evt. mere her

Der er også en Handicap P-plads i Grønnegade ved P-automaten.

Hvis du er meget dårligt gående er der nogle gange mulighed for holde på vores P-plads i vores gård, men dette skal aftales ved tidsbestilling.

kort